Wijkprogramma De Laar 2020

De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen.

Bewoners vinden het belangrijk:

Dat de openbare ruimte goed onderhouden wordt, leefbaar en veilig is.

Dat er verenigingen, bewonersinitiatieven en ontmoetingsplekken zijn in de wijk.

Dat de voorzieningen in de wijk beter benut worden om sociale contacten te versterken.

Acties in 2020:

We onderzoeken hoe we de gebruiksmogelijkheden van de binnen- en buitenruimte van sporthal De Laar West kunnen verbeteren.

Werkgroepen en bewonersinitiatieven worden actief ondersteund (door bijvoorbeeld het inzetten van opbouwwerk of het toeleiden naar subsidieregelingen).

Samen met o.a. de woningcorporaties onderzoeken we hoe er meer woningen voor jongeren kunnen komen.

Mogelijkheden vergroten om met anderen in de eigen omgeving in contact te komen (bijvoorbeeld buurtcirkels, werkplekken, taalgroepen).

Voortzetting van het programma 'Kansrijk opgroeien'. Dit is een project met als uitgangspunt dat alle kinderen in Arnhem gelijke (leer)kansen verdienen.

Doorgaan met huisbezoeken aan werklozen (werk- en wijkcoach gaan samen naar bewoners toe).

Adequaat reageren op meldingen en ideeën van bewoners (o.a. op social media) en daarbij eigen initiatieven stimuleren.

We volgen de activiteiten van de diverse werkgroepen en geven waar nodig ondersteuning

We kijken wat nodig is om De Laar een prettige en veilige woonwijk te houden
 
We willen winkelcentrum De Laar Oost aantrekkelijk houden. Dit doen we samen met de winkeliers.

Meer info: 

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen/Wijkprogram...

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/de_laar

https://allecijfers.nl/wijk/de-laar-arnhem/

https://allecijfers.nl/gemeente/arnhem/