Wijkblad Laarnieuws nummer 5 -- oktober 2023

De Laarnieuws nummer 5, het oktobernummer, is uit.
Het is online te lezen met deze link: https://oostelaar.nl/wp-content/uploads/2023/10/Laarnieuws05_2023_Web.pdf
Het wijkblad wordt ook huis aan huis verspreid en het ligt in de supermarkten JUMBO en PLUS.

Laarnieuws is het wijkblad voor De Laar en verschijnt in 2023 zes maal. Oplage ruim 4900 exemplaren Redactieadres: Redactie “Laarnieuws” P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem. Teksten/kopij: Op uw kopij vermelden t.a.v. “Laarnieuws”. Kopij aanleveren op: redactie@oostelaar.nl