Wijkblad Laarnieuws Nr. 5 oktober 2020

Nr. 5, oktober 2020, Laarnieuws is het wijkblad voor  De Laar en verschijnt in 2020  zes maal. Oplage ruim 5.200 exemplaren. Redactieadres: Redactie “De Oostelaar” P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem. 

Het blad wordt huis aan huis bezorgd, is verkrijgbaar in de supermarkten en is ook online te lezen met de volgende link:

https://oostelaar.nl/wp-content/uploads/2020/10/Oostelaar05-WEB.pdf