Wijkblad Laarnieuws 5

Te lezen op internet via deze link:  https://oostelaar.nl/wp-content/uploads/2022/10/Laarnieuws05_22_web.pdf   

Nr. 5, oktober Foto voorblad: Marieke van Mourik Laarnieuws is het wijkblad voor De Laar en verschijnt in 2022 zes maal. Oplage ruim 5.000 exemplaren Redactieadres: Redactie “Laarnieuws” P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem Teksten/kopij: Op uw kopij vermelden t.a.v. “Laarnieuws”. Kopij aanleveren op: redactie@oostelaar.nl Volgende uitgave: Redactiesluiting is voor no. 6 – 17 okt Verspreiding in De Laar vanaf: no. 6 – 12 nov Advertenties: redactie@oostelaar.nl Algemeen: redactie@oostelaar.nl