WIJKBLAD LAARNIEUWS

Nr. 6, november Laarnieuws is het wijkblad voor De Laar en verschijnt in 2022 zes maal, om het blad te lezen, zie de link:  https://oostelaar.nl/wp-content/uploads/2022/11/Laarnieuws06_22_Website.pdf.

Oplage ruim 4900 exemplaren
Redactieadres: Redactie “Laarnieuws”
P/a Boerderij De Kroon Randweg 2, 6845 AC Arnhem
Teksten/kopij: Op uw kopij vermelden t.a.v. “Laarnieuws”.
Kopij aanleveren op: redactie@oostelaar.nl
Volgende uitgave: Redactiesluiting is voor no. 1: 13 jan no. 2: 17 mrt no. 3: 12 mei.