Na mijn vorig ingezonden bericht in 2018 in ons wijkblad Laarnieuws en op Website De Laar, kan ik melden dat het goed gaat met de buurtpreventie in de Laar Oost. Doordat er een flink aantal beheerders bij is gekomen is de dekkingsgraad in Oost groot​. Voelt iemand zich uitgedaagd, meld je bij de contactpersoon Buurtpreventie. De contactgegevens van ons staan nu ook tussen de overige vaste contactgegevens. (zie de rubriek 'wie, wat, waar' op deze website). 

meer lezen

Heb u altijd al willen bomen over bomen? Word dan lid van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem. De gemeenteraad van Arnhem heeft het nieuwe Bomenplan vastgesteld. Arnhem wil zorgvuldiger met zijn bomen omgaan. Een van de maatregelen om dat te bereiken is de installatie van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA). 

meer lezen

Arnhem Zoemt wil Arnhem bloemrijker maken voor wilde bijen. Alle bewoners en bedrijven van Arnhem inspireren en uitnodigen om kansen voor aanleg te benutten. We willen kennis delen over aanleg, onderhoud en beheer voor meer bloemen en een grotere biodiversiteit. Overal is wel een plekje te vinden om wilde bijen een kans te geven. Doe mee, meld je aan!. Zie: https://www.arnhemzoemt.nl/

meer lezen

Ter plaatse van de spoorwegovergang Rijksweg Noord naar Elst wordt een tunnel gebouwd. De spoorovergangen aan de Rijksweg Noord en de 1e Weteringsewal in Elst zijn een groot deel van de tijd dicht door het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen.

meer lezen

Wil je graag je woning verduurzamen en kun je hiervoor tips en extra informatie gebruiken? Of weet je niet hoe en waar je hiermee moet beginnen? En is het wel het juiste moment voor duurzaamheidsmaatregelen?

meer lezen

Arnhem moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Vorig jaar heeft de gemeente daarvoor de 'wijkgerichte aanpak energietransitie' vastgesteld. In 2021 moet dat resulteren in een plan, de transitievisie Warmte, waarin per Arnhemse wijk wordt aangegeven welk alternatief voor aardgas er wordt gekozen en wanneer daar sprake van kan zijn.

meer lezen

Heeft u ideeën over de stad Arnhem? Welk onderwerp verdient volgens u meer aandacht? Laat het de gemeenteraad horen! 

meer lezen

Heb je bomen, een haag, veel bloeiende planten of op een andere manier een levende tuin, balkon of buurt? Maak dan een mooie foto waar de biodiversiteit vanaf spat en deel deze met Arnhem Klimaatbestendig.

meer lezen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft, in samenspraak met de redactie, besloten editie no. 3 van wijkblad Laarnieuws definitief te laten vervallen. In verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus zijn er nauwelijks tot geen activiteiten en daarnaast is er op dit moment weinig nieuws.

meer lezen
Op de nieuwjaarsborrel (februari 2019) heb ik, Jelleke Bakker, verteld, dat ik van plan was een cultuurgroep op te richten, als daar in de wijk belangstelling voor was. Samen met twee buurtgenoten, Con van Roden en Bart van de Wateringen heb ik in de zomer van 2019 de cultuurgroep De Laar opgericht.  meer lezen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verhard, waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Door meer groen aan te planten kunnen we deze effecten tegengaan.

meer lezen

Dag bewoners van De Laar, Afgelopen dinsdag heeft de gemeente een nieuw ontwerp omgevingsplan naar buiten gebracht voor De Laar. In dit omgevingsplan staan de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de stukken grond bij u in de wijk.

meer lezen

Gemeente Arnhem, dank dat jullie het weer mogelijk hebben gemaakt voor ons om 34 heerlijke maaltijden te bereiden voor mensen die het juist nu zo nodig hebben. Team Leefomgeving en Sociaal Wijkteam, Brede School Beabantweg, bedankt voor budget, meedenken en locatie. Sanne Meijrink voor het rondbrengen en Sander en Deborah voor alle boodschappen!<--break->

meer lezen

Er is een plan van aanpak Woningsplitsing en Verkamering dat binnenkort wordt behandeld door de gemeenteraad. Uit dit plan van aanpak: "De afgelopen jaren zijn Arnhemse woningen in toenemende mate gesplitst of omgezet. Splitsingen en verkamering zijn van wezenlijke waarde voor Arnhem, omdat ze voorzien in een bepaalde woonvraag. Ze kunnen echter ook negatieve effecten met zich meebrengen.

meer lezen

Op 15 april is het 75 jaar geleden dat de geallieerden Arnhem hebben bevrijd. In dit jubileumjaar zouden de jaarlijkse herdenkingen plaatsvinden en activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren. Deze zijn aangepast of afgelast vanwege de maatregelen om het coronavirus te beperken.

meer lezen

Pagina's