Een jong Gelders park, dat is Park Lingezegen. Het park, gelegen in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, is opgedeeld in 5 gebieden en beslaat een totale oppervlakte van 1700 hectare.

meer lezen

Tussenrapportage Wijkactieplan 2016 en 2017
Juli 2017

Een groot aantal bewoners heeft via het wijkgesprek en een digitale enquête bijgedragen aan de totstandkoming van het Wijkactieplan 2016 en 2017. Behalve een 22 tal aandachtspunten is hierin ook vastgesteld wie welke actie zou moeten doen of kan uitvoeren of daarbij betrokken is.

meer lezen

Klus mee op zaterdag 14 oktober en geniet van een heerlijke gratis lunch! 
Houd je van aanpakken? Een buitenklus klaren, samen met anderen?
Je een dag actief inzetten voor een goed doel? Dan zoeken wij jou!

Klussen bijvoorbeeld: graven, plaatsen van hekwerk en beplanting .

meer lezen

Gemeente sluit hoofdlijnenakkoord met projectontwikkelaar

meer lezen

Wil je in 2018 een artikel in wijkblad De Oostelaar laten plaatsen? Houd dan rekening met de deadline voor aanleveren van kopij en de verspreidingsdata.

meer lezen

De Laar heeft een nieuwe wijkagent Jeroen Perquin voor De Laar Oost, de vorige was Johan Bruining. Hieronder een kort afscheid en een introductie van de beide agenten. De wijkagent van De Laar West is Arno Nieman.

meer lezen

Arnhem wil volop ruimte bieden aan kleine en grote initiatieven op het gebied van stadslandbouw! Dat staat in de door het College gepresenteerde Visie Stadslandbouw 2017. Zo zouden alle basisscholen in Arnhem een moestuin moeten hebben, waar kinderen les kunnen krijgen over natuur en voedsel.

meer lezen

Tweejaarlijks onderzoek naar beleving woonomgeving. De gemeente wil graag weten wat Arnhemmers van de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt vinden Om dat te onderzoeken wordt sinds 2001 iedere twee jaar een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek gehouden. Veertienduizend inwoners ontvingen op 22 september 2017 een uitnodiging van burgemeester Marcouch om aan het onderzoek mee te doen. De uitkomsten verschijnen in het nieuwe jaar.

meer lezen

Beste kinderen (4 t/m 8 jaar),

Je bent uitgenodigd voor een kabouterfeestje dat gaat plaatsvinden bij de Hooijmaat/Korenmaat op vrijdagmiddag  20 oktober aanstaande. Je bent welkom samen met je ouders of verzorgers van 13.30 tot 16.00 uur. Let op: Het aantal kinderen dat kan deelnemen is beperkt dus van te voren opgeven dat je komt moet!!

Aanmelden voor deelname kan per email o.v.v. kabouterfeest op:welkom@dehooijmaat.nl

meer lezen

Arnhemse vrijwilligers zijn van alle leeftijden. De tijd dat je alleen vrijwilligerswerk deed na je pensioen is echt voorbij.

meer lezen

Al sinds ongeveer een jaar is er in wijk De Laar een Buurtcirkel, dat wil zeggen een groep van mensen die het prettig vinden samen leuke activiteiten te ondernemen, o.a. wandelen en samen eten, en die elkaar ook helpen bij bijvoorbeeld klussen in huis en tuin. Zo’n Buurtcirkel is aldus goed voor je sociale contacten en je kan ook rekenen op eventueel hulp als men die geven kan.

meer lezen

Buurtkeuken De Laar bestaat deze maand 2 jaar, hiep hiep hoera :-)

Heel trots en dankbaar zijn we voor de afgelopen 2 jaar waarin we heerlijk hebben gekookt, hebben gelachen en vele mooie gesprekken hebben gevoerd. 
We vieren het graag met jullie op 23 september.

meer lezen

Afgelopen zondag 11 juni was de laatste dag van het theaterproject ‘Arnhem Zuidst De Laar’, waarin de bezoekers in groepen van 12 worden rondgeleid langs de vijf scènes van dit muziektheater. De tweede scène speelt zich af in een hofje en wordt opgeluisterd door – whoop, whoop, whoooaaah – het koor ‘Schudden voor Gebruik’. Ze zingen over De Laar het lied getiteld ‘Een plek om van te houden’.  Trouwens wat betreft dat hofje: als je daar woont dan bof je.

meer lezen

Vanaf begin 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassenen, jongeren en gezinnen. U kunt bij hen terecht voor advies bij vragen over zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. De gemeente Arnhem wil deze ondersteuning sneller, beter en dichtbij huis leveren. Dit vanuit het idee, zo zegt Adri, ‘dat als je vroegtijdig kleine problemen kunt tackelen, dan kun je grotere voorkomen’.

meer lezen

Voor de aanleg van het voetpad aan de Kroonse Wal zullen komend najaar 5 bomen gekapt worden. 

Update 16 nov. 2017: Er wordt een enquete gehouden over het voetpad - zie bericht hierboven  

meer lezen

Pagina's