Tiny Sijbrandi stopt als voorzitter wijkvereniging

Na ruim 20 jaar intensieve betrokkenheid bij de wijkvereniging De Laar Oost, eerst als bestuurslid, en vervolgens lange tijd als voorzitter, vindt Tiny Sijbrandi dat het zo langzamerhand tijd is om het stokje over te geven aan een bij voorkeur wat jonger iemand. Wat dan een goede reden is om haar eens te polsen over wat zij vindt van dit voorzitterswerk, wat zij als een ideale opvolger ziet, hoe zij denkt over wat van belang is in vrijwilligerswerk, enzovoort. 

Tiny, hoe lang ben je nu al voorzitter geweest van de wijkvereniging?

“Heel lang! Ik wist het niet meer. We hebben het opgezocht in ons archief en ik blijk dus al vanaf oktober 2002 voorzitter te zijn. Eerst tijdelijk, zoals dat moet, en dan vanaf februari definitief. De toenmalige voorzitter vertrok vrij plotseling naar het buitenland, dus er was direct vraag naar een voorzitter. Verder was ik al sinds 1995 enthousiast lid van het bestuur van de wijkvereniging. En daarom leek het mij zinvol om mij voor die functie van voorzitter te melden.”

Dus je bent al ruim 20 jaar betrokken bij alles dat te maken heeft met de wijkvereniging. Je hebt enorm veel ervaring. Maar waarom ga je dan stoppen eigenlijk? 

“Dat kwam vorig jaar zo op toen ik herkozen werd. Ik had zoiets van: ik doe het al zo lang, en het is mooi dat jullie mij gekozen hebben, maar zo langzamerhand wordt het tijd voor nieuw bloed, andere mensen, jongere mensen. En toen is afgesproken dat ik het nog één jaar doe, en dat ik daarna, dus komend jaar 2017, rouleer met anderen uit het bestuur. Tja, en ook speelt een rol dat ik ziek ben: ik heb slokdarmkanker, en ik word eind februari geopereerd. Verder is het natuurlijk zo dat ik wel betrokken blijf om bijvoorbeeld mijn opvolger bij te praten en wegwijs te maken in het voorzitterswerk.”

Wat zie je als eigenschappen die gunstig zijn voor je opvolger? Wat maakt een goeie voorzitter van de wijkvereniging? 

“Je moet een beetje een mensenmens zijn, dingen aanvoelen en niet bang zijn om met mensen te praten en mensen aan te spreken. Ook bijvoorbeeld mensen van de Gemeente Arnhem. Die doen gewoon hun werk, en je kan daar heel goed mee samenwerken. Verder moet je goed zijn in het onderhouden van contacten en dat je de contacten die je hebt weet uit te bouwen. Je moet bijvoorbeeld naar mensen toegaan, en hen dingen voorstellen, vragen of ze mee willen denken. Het scheelt dan enorm dat je dat doet vanuit de wijkvereniging. Dat maakt dat bijvoorbeeld een winkelier best wel mee wil werken, mee wil denken over een bepaalde activiteit. Het is dan wel van belang om de reeds lopende activiteiten goed in beeld te brengen, bijvoorbeeld wat er georganiseerd wordt voor Koningsdag, of de Dag van de Laar, of de diverse cursussen in De Kroon. Je kan dus samenwerking zoeken met diverse partijen in de wijk. Met bijvoorbeeld de Woonboulevard. Of met New Future, de nieuwe beheerder van De Kroon. Het gaat erom dat je goeie combinaties zoekt, win-win-situaties, en met elkaar kom je heel ver. Het doel is om een fijne leefgemeenschap te hebben. En als voorzitter moet je daaraan willen werken. Dat dat lukt. Dat mensen dat ervaren.”

Wat is je opgevallen als voorzitter wat betreft ontwikkelingen in de wijk en de wijkvereniging? 

“De Laar is natuurlijk al lange tijd een heel leuke wijk om in te wonen. En er is nog steeds iets van de sfeer van de Betuwe, van dat landelijke. Zoals dat ook de uitstraling is van bijvoorbeeld Boerderij De Kroon. In het begin toen hier nog niet zoveel mensen woonden, toen had je hier diverse groepen van mensen die elkaar kenden, bijvoorbeeld militairen en hun vrouwen. Die wereld was toen kleiner en hechter. Men kende elkaar meer. Later is dat verwaterd met de instroom van nieuwe bewoners. Maar tegenwoordig zijn er weer veel jonge gezinnen met kinderen. En die zie je dan veel bij activiteiten in Boerderij de Kroon. Er is een verjonging gaande.”  

Het wijkblad lijkt mij heel aantrekkelijk voor de wijkbewoners. Maar is het echt zo duur om de verspreiding huis aan huis uit te breiden naar ook De Laar West?

“Het is echt zo duur, geloof dat maar. Veel aandacht vraagt ook de organisatie van de verspreiding. Voor De Laar Oost hebben we 20 vrijwilligers om de wijkbladen te verspreiden. Dat vraagt het een en ander aan aansturen en afstemmen. Wat betreft De Laar West worden er tegenwoordig 500 wijkbladen verspreid via de COOP. We leggen dan steeds een stapeltje wijkbladen neer en mensen kunnen dan zelf beslissen of ze het wijkblad meenemen en lezen. Zo’n stapeltje wijkbladen is vaak binnen een dag verdwenen.”

Op de laatste wijkplatformvergadering was enige onrust te merken wat betreft de toekomst van Boerderij De Kroon. Wat denk jij hiervan?

“Ik denk dat je onrust krijgt als mensen niet goed op de hoogte zijn. Anders dan gaan ze denken dat hun activiteiten niet meer kunnen. Daarom is het altijd van groot belang om mensen goed te informeren over wat er gaande is. Ik denk dat dat het is wat speelde. Zelf zie ik geen bedreiging voor de activiteiten op Boerderij De Kroon. Dat loopt best wel goed allemaal.”  

Wat betreft wijk De Laar zijn er nu verschillende middelen waarmee we ons richten op de wijkbewoner. Bijvoorbeeld de wijkwebsite De Laar, de wijkvereniging De Laar oost en de website van de wijkvereniging en ook het wijkblad De Oostelaar. Zou het niet handig zijn om hierin wat meer samenwerking te zoeken?

“Nee, je kan dat niet allemaal bij elkaar brengen, want er zijn duidelijk verschillende doelgroepen. Ook is de gegeven informatie heel verschillend. De website van de wijkvereniging geeft toch vooral info over de activiteiten van de wijkvereniging. En wijkblad de Oostelaar is dan wat breder van opzet, met info die interessant is voor ook mensen in De Laar West. Zoals de website van De Laar nog weer meer informatie geeft die interessant is voor heel De Laar. Je kunt dit niet allemaal bij elkaar schuiven.”  

Zowel de wijkvereniging als het wijkplatform zijn op zoek naar vrijwilligers voor bestuursfuncties. Maar het lijkt niet storm te lopen. Hoe kunnen we meer enthousiasme krijgen voor dit soort vrijwilligerswerk?

“Ik zou het niet weten. Wat ik wel denk dat is dit bijvoorbeeld: iedereen heeft een netwerk. Ga dan denken: wat zoek ik voor iemand voor welke functie? Als iedereen in zijn eigen kringetje gaat kijken, dan is de kans groot dat daarmee een geschikt persoon tevoorschijn komt. En je moet natuurlijk eerlijk zijn in wat je wil, wat je vraagt en wat de werkzaamheden inhouden. Ook moet je proberen te enthousiasmeren. Vrijwilligerswerk is vrijblijvend, je krijgt geen salaris, en het vraagt een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Het komt er op neer dat mensen iets doen wat ze zelf leuk vinden. En dat het hen iets oplevert in de zin van: dat zij er schik in hebben en dat ze leuke contacten opdoen. Verder moet je als voorzitter mensen kunnen verbinden en motiveren. Dat het leuk is gezamenlijk te proberen iets moois te bewerkstelligen, en dat het goed is aan het eind van de dag op een leuk resultaat terug te kijken.”

Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar