Team Leefomgeving De Laar

Op basis van het wijkactieplan, een wijkgesprek en ook vele gesprekken gevoerd met bewoners, professionals, instellingen en bedrijven in De Laar, is het team leefomgeving De Laar-Elden, gekomen tot een wijkprogramma met als belangrijkste aandachtspunten: leefbaarheid, sociale samenhang en zelfredzaamheid.

<--break->Het gaat dan om bijvoorbeeld het werken aan een prettige openbare ruimte, het creëren van ontmoetingsplekken, het voorkomen van sociale isolatie en verkeersveiligheid. In het volgende interview met Noortje Ruisbroek en Harm Jan Kuipers van het Team Leefomgeving, wordt nader ingegaan op deze aandachtspunten. 

Noortje en Harm-Jan, er zijn mensen die verontrust zijn voor hun kinderen wat betreft bepaalde oversteekplaatsen. Is daar al iets over bekend, over wat daar concreet aan gedaan wordt?

“Dat gaat over oversteekplaatsen bij de basisscholen en de hoofdwegen. Bij de scholen zijn er momenten op de dag dat het heel druk is met kinderen en parkeren. Om die piekmomenten te verlichten wordt er in gezamenlijk overleg gezocht naar oplossingen. Te denken valt aan klaarovers, of dat kinderen meer met de fiets naar school worden gebracht. De situatie bij de Randweg is een stuk ingewikkelder. We hebben daar samen met bewoners en politie naar gekeken, en ook is er een verkeersspecialist bij gevraagd om een goede oplossing te bedenken. Duidelijk is al wel dat de oversteekplaats te druk is met borden en andere signalen, zodat bestuurders van auto’s, fietsers en voetgangers de situatie moeilijk kunnen inschatten. Er is het plan om heel die oversteekplaats meer eenvoudig en begrijpelijk te maken. We merken dat er vanuit de wijkvereniging ook wordt meegedacht om de oversteekplaats veiliger te maken. ”

Volgens mij vinden mensen het heel prettig wonen in De Laar, want het is hier lekker rustig en landelijk. Toch hebben mensen in de gesprekken wel bepaalde wensen geuit. Wat is jullie opgevallen in wat zij aangeven?

“We merken inderdaad dat men heel tevreden is met de wijk De Laar. Het is een rustige en heel groene wijk. Je hoort ook wel dat het een beetje een anonieme wijk is. Dat mensen erg op zichzelf zijn, en dat er aldus vraag is naar gelegenheid voor ontmoeting. Om aan dit laatste tegemoet te komen, wordt er nagedacht over meer gelegenheid voor ontmoeting bij Boerderij De Kroon en Sporthal de Laar West. Het gaat er dan om dat mensen, na bijvoorbeeld een wandeling in de buurt, op een terrasje kunnen zitten en iets kunnen gebruiken. Dat hoeft allemaal niet heel duur te zijn. Verder wijzen mensen op bijvoorbeeld zwerfvuil, blikjes in de struiken, plastic afval en zo meer. We hopen dat iedereen in de eigen woonomgeving zwerfvuil zo snel mogelijk verwijdert. Want uit ervaring is bekend dat een schone omgeving mensen afremt om afval op straat te gooien, en dat omgekeerd juist de aanwezigheid van zwerfvuil tot nog meer vervuiling leidt. We hopen ook op bewonersinitiatieven voor het opruimen van zwerfvuil. Dat men samen een keer in een hele buurt het zwerfafval verwijdert. Als mensen evenwel vervuiling zien en zelf niet in staat zijn om dat op te ruimen, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om de Gemeente Arnhem te bellen. Speelplekken worden ook belangrijk gevonden worden in De Laar. Al deze wensen zullen overwogen worden in de komende jaren. Waarbij uiteraard steeds gekeken wordt naar wat de meeste prioriteit heeft. Trouwens, het rapportcijfer voor de leefbaarheid van De Laar zit al jaren op 7,1. Het is misschien wel leuk om dat eens op te zoeken op internet, op de website Arnhem in cijfers.“

Als mensen dit interview lezen, en ze hebben het idee dat ze ook zelf ideeën hebben voor hun wijk of directe leefomgeving, waar kunnen ze dan terecht eigenlijk?

“Ze kunnen altijd bij ons terecht, bij Team Leefomgeving De Laar-Elden. Het is dan wel van belang dat men begrijpt dat het gaat over bijvoorbeeld verbeteringen van de leefbaarheid, kwesties als verbetering van de verkeersveiligheid en ondersteuning van buurtinitiatieven. Of dat het de thema’s betreft (o.a. Ontmoeting, Sport, Groen, Verkeer, Jongeren, Participatie) die vermeld zijn in het wijkactieplan. Zie op internet het Wijkactieplan 2016-2017 Wijkactieplan 2016-2017. Voor kleine meldingen over de openbare ruimte kunnen bewoners het beste terecht op de website www.arnhem.nl, of bellen naar 0900-1809. Dan wordt de melding snel opgepakt.”

Boerderij de Kroon heeft een nieuwe beheerder.  Hoe zien jullie de rol van De Kroon?

“Boerderij De Kroon is en blijft een belangrijk centrum van activiteiten voor bewoners van De Laar. Er zijn nu bijvoorbeeld bingo-avonden, filmavonden, er zijn activiteiten van de wijkvereniging, en het pand is open voor de Koningsdag. Ook wordt er nagedacht over een horeca-gelegenheid met terrasje.In overleg met de nieuwe beheerder zou misschien ook wel kunst uit de wijk tentoongesteld kunnen worden. . En er zijn ruimtes te huur voor bijvoorbeeld klaverjassen, cursussen en lezingen.”

Hoe gaat het verder in de toekomst van De Laar? Hoe gaan jullie als het ware 'het praten met de wijk’ verder ontwikkelen? Volgens mij is op dit moment vooral succesvol het Wijkblad De Oostelaar als het gaat om het brengen van wijknieuws bij de wijkbewoners. Maar het blad wordt enkel huis aan huis bezorgd in De Laar Oost, met in De Laar West verspreiding via de Coop. Hebben jullie daar ideeën over?

“We willen als Team Leefomgeving zo goed als mogelijk bekend worden bij de bewoners van De Laar. Daarom is het wijkblad De Oostelaar heel belangrijk. Ook organiseren we thema-avonden voor de hele wijk, en kijken we naar middelen als Facebook en de wijkwebsite om met de bewoners te communiceren. We proberen zoveel als mogelijk zelf in de wijk aanwezig te zijn en mensen persoonlijk te spreken. Actueel is steeds de vraag: wat is goed voor de Laar en hoe kunnen we dat gezamenlijk bereiken?"

Er was voorheen in De Laar West een wijkvereniging, maar die is opgeheven. Zien jullie De Laar als één wijk, of als twee wijken?

“Wij benaderen De Laar als één wijk. Je kan bijvoorbeeld heel eenvoudig van West naar Oost fietsen of omgekeerd en deelnemen aan een activiteit in De Sporthal De Laar West of De Kroon bijvoorbeeld. We zien ook het liefst dat activiteiten worden georganiseerd voor bewoners in heel de wijk De Laar, en dat ook de informatie over de wijk wordt gecommuniceerd naar heel de wijk De Laar.”

Interview en foto: Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar