Team Leefomgeving

Wij zijn Thea ten Velde, Monja van Woensel, Samantha van der Linde en Paul Beltman.
Samen vormen wij het Team Leefomgeving De Laar - Elden van de gemeente Arnhem.


Als gemeente willen we 'Van Wijken Weten': We willen aansluiten bij wat in de wijken leeft en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Zo krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen. Als team leefomgeving werken we in de wijk om zo te horen en te zien wat er speelt, wat belangrijke onderwerpen en wensen zijn en wat er beter of slimmer kan. Hiervoor spreken we graag met zo veel mogelijk bewoners en partijen in De Laar. U weet immers het beste wat uw wijk nodig heeft om er beter en prettiger te wonen, te spelen, te ontmoeten en/of te werken.

U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken om zaken te bespreken of een afspraak te maken, bijvoorbeeld in de wijk om samen naar een situatie of locatie te kijken. Wij komen dan graag naar u toe.  

  • Wat kan anders en beter in uw wijk?
  • Welke kansen ziet u om samen met uw buurt iets aan te pakken?
  • Hoe kunnen wij u hierin ondersteunen?
  • Wat kan minder, zodat geld beschikbaar komt voor nieuwe plannen?

Graag tot ziens in de wijk!


Contact 

Voor contact met het Team leefomgeving, mail of bel naar een van de volgende adressen:

Thea ten Velde
Wijkmanager
06 31 11 49 53
thea.ten.velde@arnhem.nl

Paul Beltman
Wijkmanager
06 44 15 83 44
paul.beltman@arnhem.nl

Monja van Woensel
Wijkmanager
06 31 10 80 28
monja.van.woensel@arnhem.nl

Samantha van der Linde
Teamsecretaris
06 25 10 69 83
samantha.van.der.linde@arnhem.nl

Team Leefomgeving De Laar -Elden
Kantoor: De Gelderse Poort,
Mr. E.N. van Kleffenstraat 12, 6842 CV Arnhem

Mail: delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl

 

Waarom een Team Leefomgeving?

De gemeente Arnhem wil beter aansluiten bij de behoeften van de wijk. Daarvoor laat de gemeente ambtenaren in Teams Leefomgeving in de wijk werken. Door in de wijk aanwezig te zijn en aan te sluiten op de dagelijkse gang van zaken, weet het team waar inwoners, ondernemers en organisaties mee bezig zijn en wat hen bezighoudt.

Het team Leefomgeving De Laar & Elden krijgt zo een realistische kijk op de behoeften van de wijk, opdat de gemeente het geld besteedt aan wat het meest nodig is. De concrete invulling hiervan wil het Team Leefomgeving met bewoners en ondernemers bespreken.


Info Video 

https://www.youtube.com/watch?v=9DQy74CSc38&t=14s

 

Wijkprogramma 2021

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen/Wijkprogram...


Green Bag

Hebt u zeer veel bladafval? En kunt u dit niet allemaal kwijt in uw GFT-container? Uitkomst biedt dan de Green Bag. Zie hiervoor de informatie op de website van de Gemeente Arnhem.  


Klacht of melding doen bij de Gemeente Arnhem?

Gebroken glas? Zwerfvuil? Afgewaaide takken? Struikelen over stoeptegel? Is er een probleem dat met spoed moet worden opgelost, bijvoorbeeld een omgevallen boom of een gevaarlijke kuil in de stoep, dan kunt u het best de Gemeente Arnhem bellen: 0900-1809.

Ook bij vragen over voorzieningen, klachten of wanneer u bijvoorbeeld iets wilt weten over een bouwvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente Arnhem: 0900 -1809.

Voor minder urgente gevallen kunt u een schriftelijke melding maken op de website van de Gemeente Arnhem.