Stand van De Laar, voorjaar 2021

Foto Rinus Baak

De wijk De Laar verloedert een beetje, en sinds Corona ervaren we meer overlast, zo blijkt uit recent onderzoek verricht door de Gemeente Arnhem. We zijn ook wat pessimistisch over de wijk, denken dat het achteruitgaat.

We hebben last van geluidhinder en jeugd en ervaren ook alcohol- en drugsgerelateerde overlast. De leefbaarheid geven we het cijfer 7,1, de voorzieningen een 7,6, maar de veiligheid zit op een 6,5. Dit is ook zo ongeveer het beeld dat oprijst uit het online wijkgesprek dat 15 april jl. gehouden is. De overlast betreft de openbare ruimte, bijvoorbeeld lawaai van jeugd tot laat in de avond, maar er is ook overlast van buren.

Ook ergeren we ons aan hondenpoep en afval naast containers en dergelijke. Sinds Corona is het aantal overlastmeldingen toegenomen. Verder wordt de wijk als heel groen en ruim ervaren. De woningen zijn relatief goedkoop en groot genoeg voor gezinnen met kinderen, en er zijn voldoende scholen en speeltuinen, en ook zijn er de extra voorzieningen in Rijkerswoerd, Schuytgraaf en Lingenzegen.

Vanwege de Batavierenweg worden de delen West en Oost van De Laar nog wel als gescheiden ervaren, en ook is er het verschil van Noord en Zuid en dat voorzieningen van uitgaan, winkelen en cultuur vooral te vinden zijn in Arnhem-Noord en veel minder in Zuid. Ook zijn er best veel bewoners betrokken bij hun wijk, in die zin dat zij zich inzetten voor bijvoorbeeld wegruimen zwerfvuil, duurzaamheid en kunst en cultuur.

In het wijkgesprek worden diverse ideeën geopperd als aandachtspunt, de idee bijvoorbeeld van Plaspop, de popconcerten die vele jaren terug gehouden werden aan de rand van de Rijkerswoerdse Plassen. Je zou dat nieuw leven kunnen inblazen. Ook werden genoemd bijvoorbeeld ‘Dag van de Laar’, ‘urbansports’, ‘kunstcafé’, ‘verkamering’, ‘nieuwjaarsborrel’, eventueel ‘zomerborrel’, ‘ontmoetingsplekken’, ‘stille armoede’, ‘muggenoverlast’, ‘parkeeroverlast’ en ‘verkeersveiligheid’.

Contact met Wijkagent en Team Leefomgeving worden ervaren als goed, maar bijvoorbeeld jongeren geven aan dat zij niets horen op hun ideeën. De monitor, met cijfers over leefbaarheid, veiligheid en dergelijke, wordt ervaren als goed aanknopingspunt voor toekomstige wijkgesprekken. En de wethouder komt een keertje kijken in de wijk.

Hebt u tips voor toekomstige bijeenkomsten of wijkgesprekken, mail die dan naar:
leefbarewijken@arnhem.nl 

Voor aanvullingen op het wijkprogramma, mail naar:
deLaar-elden@leefomgevingarnhem.nl 

Voor de uitgebreide versie van de monitor, zie: 
https://arnhem.buurtmonitor.nl/jive/report/?id=kernwijkact&input_geo=wijk_22.

Wijk De Laar in de leefbaarometer: 

Zie de link: https://www.leefbaarometer.nl/kaart/?indicator=0&schaalniveau=0&periode=...

Dick Broere, redactie wijkwebsite

Foto Rinus Baak, Beeldbank Gemeente Arnhem

Voor meer informatie, zie hieronder de bijgevoegde presentatie en het verslag van het wijkgesprek.