Snelweg A15 wordt doorgetrokken naar A12

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Video over het belang van het doortrekken van de A15:
https://www.youtube.com/watch?v=yyFiKZcIv4k

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a12-a15-doortrekken-knoopppunt-ressen-oudbroeken

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/06/werk-project-via15...

Overzicht berichten Rijkswaterstaat A15-A12: https://www.via15.nl/default.aspx

https://www.via15.nl/project/default.aspx

https://www.lingewaard.nl/doortrekken-a15

https://www.via15.nl/project/doortrekken+a15/default.aspx

https://www.gelderlander.nl/zevenaar/doorgetrokken-a15-en-bredere-a12-liggen-er-in-2024~a0e7c4e0/

https://www.civieletechniek.net/rws-gunt-doortrekken-a15-en-verbreding-a...

Dit alles onder het voorbehoud dat vanwege stikstofdepositie het hele project weleens niet door kan gaan:  https://www.logisticsvalley.nl/en/nieuws/eco-systeem-bci

2017: https://www.youtube.com/watch?v=joV_s53eYcA 

2017: https://www.youtube.com/watch?v=dfazsfmziQ4

Gelderlander juni 2020:
https://www.gelderlander.nl/lingewaard/het-is-erop-of-eronder-voor-de-ve...

Omroep Gelderland 10 aug 2021: https://www.youtube.com/watch?v=jLBsQsxK0bU

2020: https://www.youtube.com/watch?v=EdEMbn5-kG4

2020: https://www.youtube.com/watch?v=Bb7P3jtVAEM

Facebook: https://www.facebook.com/RijkswaterstaatProjectViA15

2021: https://www.regio8.nl/ondernemers-bezorgd-om-de-infrastructuur/nieuws/it...

Nieuwsbrief 15 sept 2021: https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/via15/202...

Gelderlander 21 juni 2021: https://www.gelderlander.nl/lingewaard/het-is-erop-of-eronder-voor-de-ve...

Gelderlander 21 sept 2021: https://www.gelderlander.nl/zevenaar/uitspraak-doortrekken-a15-en-verbre...

Nieuwsbrief 15 november: https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/via15/202...

https://www.gelderlander.nl/liemers/doortrekken-a15-en-verbreding-a12-be...

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/02/stand-van-zaken-via15

https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/via15/202...

https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/via15/202...

Laatste nieuws 22 nov 2022  Stand van zaken project ViA15 | Rijkswaterstaat