Rondleiding kunst in De Laar

Cultuurgroep De Laar doet op 11 en 12 september 2021 mee met de Openmonumentendagen.  Je kunt je opgeven voor een rondleiding op zaterdag of zondagmiddag via Kunstroute De Laar. Deze rondleiding door cultuurgroep De Laar is een verrassende manier om de woonwijk De Laar beter te leren kennen. Je kunt ook vast de virtuele wandeling langs de kunstroute online bekijken. Link: www.cultuurroutedelaar.nl

In het begin van de jaren zeventig werd het ontwerpplan van de woonwijk De Laar en van het Kunstproject Kroonse Wal gemaakt en in de jaren tachtig gerealiseerd. In die periode veranderde de economische situatie in Nederland van economische groei naar een economische crisis. Wat kon er nog wel worden uitgevoerd en welke plannen moesten worden geschrapt. Tijdens deze rondleiding wordt iets verteld over de historie, over de architectuur van De Laar en over het Kunstproject Kroonse Wal.

Zie voor meer informatie over de te bezoeken monumenten in Arnhem: 
https://www.delaararnhem.nl/open-monumentendag-arnhem-11-en-12-september...

Zie verder: 
https://www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur
https://www.delaararnhem.nl/nieuw-de-laar-kunstcafe
Uit de kunstroute het kunstwerk 'Elementen' van Ger Dekker en Pjotr van Oorschot. Het maakt gebruik van de reeks van Fibonacci, een reeks van getallen die in een bepaalde onderlinge verhouding staan en die te relateren is aan de Gulden Snede. Het betreft deze reeks: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ... De elementen van het kunstwerk zijn ontworpen naar getallen in die reeks. 

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci
En zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Arnhem-de_Laar_west,_kunstwerk_op_...

De reeks van Fibonacci is alom aanwezig in de natuur en wordt vaak toegepast in architectuur. 
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=lXyCRP871VI