Opening Speelplein Susterenhof

Groepsfoto van o.a. de werkgroep bij de feestelijke opening van het Speelplein Susterenhof.

Woensdag 4 oktober jl. was er de feestelijke opening van het hernieuwde speelplein in de Susterenhof in De Laar Oost. Vanuit ontevredenheid over het bestaande speelplein hadden buurtbewoners een werkgroep gevormd voor het maken van een nieuw plan voor het speelplein.

Een gelukkige bijkomstigheid was dat een van de betrokkenen werkzaam is op een ingenieursbureau en aldus het plan goed op tekening kon zetten. Er zijn zitjes geplaatst, de speeltoestellen zijn verplaatst of vernieuwd, en voor de kleintjes is er een zandbak die de bewoners zelf onderhouden. Een en ander werd begeleid door Noortje Ruisbroek van Team Leefomgeving, die ook een kleine speech hield bij de opening, en opbouwwerker Imke van Ophuizen. De financiering vond plaats in het kader van bevordering van de wijkleefbaarheid, waarvoor de Gemeente Arnhem budget beschikbaar heeft. Hieronder een kort interview met Lyda Elbrecht en Marion Postema, resp. voorzitter en lid van de werkgroep, over hun ervaringen.

Hoe is in grote lijnen de vernieuwing van het speelplein uitgevoerd?


“Het begon allemaal met een telefoontje naar Team Leefomgeving in april 2016. Of eigenlijk begon het met het idee dat we maar eens moesten stoppen met klagen en dat we iets moesten ondernemen. We waren verontrust over de ‘verpaupering’ van het hofje. Er was een bankje dat niet meer zo jofel was, de zandbak gaf ook te wensen, de bestrating zakte in, enzovoort. Aldus kwamen we in contact met Noortje Ruisbroek en Imke van Ophuizen. Van Noortje kregen we direct te horen dat het van belang is om een plan te maken, zodat je goed in beeld krijgt wat eigenlijk de bedoeling is. Vervolgens bracht Imke naar voren om een werkgroep te vormen van meerdere bewoners en om ook een enquête te houden, in de eerste plaats om draagvlak te genereren in heel het hofje, en om ook te weten te komen wat er leeft aan wensen bij de bewoners. Op die enquête kwam veel respons, dat ook meerendeels is opgenomen in het plan en in een professioneel uitgewerkte tekening gemaakt door Bas Bolder, lid van de werkgroep en werkzaam bij GWW Ingenieursbedrijf te Dieren. Het plan is november 2016 naar de Gemeente Arnhem gegaan en is daar bekeken door diverse afdelingen, o.a. de Vakgroep Spelen, en januari 2017 kregen we dan – hiep hiep hoera! – de goedkeuring en financiering. Daarna begon in mei 2017 de uitvoering door een bouwbedrijf, waarvoor onder andere het te vernieuwen speelplein werd afgezet met hoge hekken, en eind juli waren ze klaar. Het bouwbedrijf heeft trouwens keurig werk afgeleverd. Ook hadden we steeds heel goede contacten met de projectleider van de Gemeente en met de bouwvakkers.”

Wat hebben jullie ervaren als belangrijkste momenten in heel het proces van planning en uitvoering?

“Bijvoorbeeld het moment dat we er achter kwamen dat het project financieel haalbaar bleek. Want gaande de planning en het onderzoek naar de kosten, werd het ons bewust dat bijvoorbeeld speeltoestellen best wel kostbaar zijn. Verder het moment dat we te horen kregen dat het plan is goedgekeurd. Dat dus datgene waar we maanden mee bezig zijn geweest, over hebben nagedacht en gesproken, dat dat ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Natuurlijk zijn ook belangrijke momenten geweest het met elkaar om de tafel zitten en dingen met elkaar bespreken. Het starten van de verbouwing heeft ook veel indruk gemaakt. En uiteraard de opening samen met de kinderen, die ook de prachtige versieringen hebben gemaakt, dat was een heel feestelijk gebeuren.”

Het doorknippen van het lint bij de feestelijke opening van het speelpleintje op de Susterenhof.


Wat bleek van belang om extra aandacht te geven in heel het project?

“Je moest soms als werkgroep duidelijk maken dat wij als gewone wijkbewoners niet van de Gemeente Arnhem zijn en dus niet van alles kunnen regelen. Maar goed, dat begreep men ook wel. Ook moesten we weleens benadrukken dat het project in het belang is van àlle bewoners van de Susterenhof. Heel veel van de respons op de enquête is dan ook verwerkt in het uiteindelijke plan voor de vernieuwing van het speelplein. Het is het pleintje vàn en vόόr de bewoners!” 

Artikel en foto’s: Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar 

 

De tekening bij het plan voor de verbetering van het speelplein is gemaakt door ing. Bas Bolder van GWW Ingenieurs te Dieren.