Nieuwjaarsborrel 2019

Gister was er de Nieuwjaarsborrel in Boerderij De Kroon, een gezellig avondje met diverse interessante sprekers. Het betreft allemaal mensen die aandacht hebben voor De Laar, de kwaliteit van leven in de wijk en wat er eventueel verbeterd kan worden. Volgens onderzoek heeft De Laar een leefbaarheidsfactor van 7. Dat is best goed. Maar het is dan zaak dat zo te houden.

Hiervoor is ingesteld bijvoorbeeld Het Team Leefomgeving bestaande uit Noortje Ruisbroek, Harm-Jan Kuipers en Thea ten Velde, de eerste sprekers van de avond (zie foto hierboven). Zij vormen de contactpersonen van de Gemeente Arnhem voor de bewoners van De Laar en zijn aan te spreken op wat er speelt in de wijk wat betreft groen, veiligheid, bereikbaarheid, sport, cultuur, enzovoort. Ook is er wijkbudget voor voorstellen van wijkbewoners voor verbetering van buurten, dat er bijvoorbeeld meer speelgelegenheid komt voor kinderen, of dat plantvakken worden omgevormd tot moestuin of tot iets dat er mooier uitziet. Zie op de wijkwebsite. https://delaararnhem.nl/wijkbudget-aanvragen Zie voor het team leefomgeving: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/de_laar/Contactinf....


V.l.n.r. Presentator Ron Vervuurt, Ton Baars en Kevin Jansen. 

Een vergelijkbare functie heeft Het Wijkplatform, maar dan in die zin dat het wat dichter bij de wijkbewoner wil staan en ook meer toegankelijk wil zijn. Hiervoor kwamen vertellen vrijwilliger Ton Baars en opbouwwerker Kevin Jansen, twee leden van het nu negen personen tellende wijkplatform. Het Wijkplatform is eenvoudig te bereiken via de wijkwebsite, ook kan je gewoon aanwezig zijn bij Wijkplatformvergaderingen. Wie met iets zit, en daarover wil overleggen met Het Wijkplatform, die kan eenvoudig een mailtje sturen voor wanneer de eerstvolgende vergadering is. (websitedelaar@gmail.com).

Vervolgens kwamen spreken Ineke Bretz en Dennis van der Steldt, resp. secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de Wijkvereniging Oostelaar. De Wijkvereniging organiseert al jaren leuke activiteiten die plaatsvinden veelal in en rond Boerderij De Kroon en in Spelzaal Venlosingel. Bijvoorbeeld Bingo, Bloemschikken, Sinterklaas, Dag van de Laar, Breien, Mandala tekenen, Koffieochtend, Koningsdag, Badminton, enzovoort. Veel informatie is te vinden op hun website: https://oostelaar.nl/.

Vierde spreker was Henry Oost, de Buurtconcierge van Arnhem Zuid. Hij gaat over ‘Het Groen’ in de wijdste zin van het woord, en dit in alle wijken van Arnhem Zuid. Zijn team heeft nu ongeveer 20 leden, maar dat gaat toe naar 40 mensen. Hij heeft opdracht gekregen van de Gemeente Arnhem om het groen op een bepaalde kwaliteit te houden. Bijvoorbeeld dat onkruid op bepaalde plaatsen op een niveau van 50 cm gehouden wordt. Bewoners kunnen dan eventueel aangeven of ze een andere kwaliteit zouden willen, maar moeten zich daarvoor dan wenden tot het Wijkplatform en/of Team Leefomgeving. Zie ook het interview met Henry Oost op de wijkwebsite.  https://delaararnhem.nl/henry-oost-buurtconci%C3%ABrge-arnhem-zuid.

Jelleke Bakker, pensionado lerares en kunstliefhebber, kwam spreken over de wens tot oprichten van een Cultuurgroep. Daarmee wordt bedoeld het samenbrengen van een groepje mensen die dingen voor De Laar wil organiseren op het gebied van kunst. Bijvoorbeeld een wandel- of fietsroute langs bestaande kunstwerken in De Laar, of een kunstroute waarbij amateurs en professionele kunstenaars uit de wijk hun kunst exposeren. Bent u enthousiast voor een cultuurgroep in de wijk en wilt u meedenken over hoe we dit gaan vormgeven, dan kunt u zich opgeven bij Kevin Janssen, k.janssen@rijnstad.nl.

Zwerfvuil
, altijd weer een onderwerp dat leeft bij mensen. Hierover spraken Sjoerd van Leent en Kevin Janssen. De omgeving Viaduct Kroonse Wal is een hotspot wat betreft zwerfvuil. Ook langs o.a. het noordelijke fietspad richting de Ohra-toren zie je veel hotspots. Het vuil hoopt zich op daar. De Laar Schoon maakt gebruik van een kaart met daarop aangegeven die plekken waar altijd zwerfvuil te vinden is. De werkgroep ‘De Laar Schoon’ organiseert regelmatig acties om al dat vuil weer weg te halen.

Sylvita Meertens van Het Huurdershuis kwam spreken over wat zij en haar organisatie kunnen betekenen voor huurders. De stijging van huurkosten, betere isolatie van woningen, klachten en onenigheid met verhuurders, er zijn heel veel zaken waarvoor huurders terecht kunnen bij het Huurdershuis. Info:  https://huurdershuis.nl/

We hebben al enkele maanden een nieuwe wijkagent in De Laar Oost: Wilbert Reijnen. Voor inbraak, vernieling, overlast, bel de wijkagent. Hebt u een gevoel van onveiligheid, ziet u verdacht gedrag? Bel 0900 8844. Moet er echt heel snel politie, brandweer of ambulance komen, bel dan 112. Info, zie politie.nl,  https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/02/wilbert-reijnen.html?ge...

De avond werd vaardig gepresenteerd door Ron Vervuurt, een man waar veel meer achter schuilgaat dan je zo denkt, zie zijn website: http://ronvervuurt.nl/

Muzikale begeleiding was er van Boudewijn, de troubadoer die dapper zijn klassiekers ten gehore brengt tussendoor het luidsterke gebabbel van de aanwezigen: https://www.gitaarduo.nl/boek-boudewijn-solo/.De hapjes werden verzorgd door Marjolein Voshart van Keukenkunsten. Zij heeft als thuisbasis de Rijnbrink, Zeelandsingel 40, Arnhem. Mail voor boekingen: marjoleinvoshart@gmail.com of bel: 0620291579.