Nieuwe wijkagent Jeroen Perquin

De Laar heeft een nieuwe wijkagent Jeroen Perquin voor De Laar Oost, de vorige was Johan Bruining. Hieronder een kort afscheid en een introductie van de beide agenten. De wijkagent van De Laar West is Arno Nieman.

 

Afscheid van wijkagent Johan Bruining

Beste inwoners van De Laar. De afgelopen zes jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt als wijkagent van de wijk De Laar. Nu is het tijd geworden voor een nieuwe uitdaging in een nieuwe wijk. Per 1 juni ben ik begonnen in de wijk Vredenburg/Holthuizen. Mijn werkzaamheden in De Laar zijn overgenomen door Jeroen Perquin. Voor ons beiden een mooie kans om ons verder te ontwikkelen.

Samen met het wijkteam, wijkbewoners, jeugd en winkeliers hebben we een prachtige wijk en moeten we dat ook zeker zo houden. Als ik terugkijk naar mijn wijk heeft de betrokkenheid en het overleg met alle partners uiteindelijk geresulteerd in een facelift van het winkelcentrum, een mooie hangplek voor de jeugd achter de woonboulevard, aanpassing van de oversteek Randweg bij de kinderboerderij en de gele strepen bij school i.v.m. parkeeroverlast. Mooie successen, die ik zonder jullie hulp nooit bereikt had.

Mijn bedoeling was om het woongenot en de veiligheid te waarborgen in De Laar en ik denk dat we dat met z'n allen goed op de rails hebben. Ik heb mooie burgerparticipatie initiatieven gezien, zoals de buurtwhatsapp. De kinderboerderij, die steeds meer organiseert voor de jeugd en ze daarbij betrekt. Ondersteuning van het wijkteam bij diverse gezinnen met hulpvragen, waar ik niet altijd het passende antwoord op had en inzet van buurtbemiddeling met goede eindresultaten. Mijn onvergetelijke momenten, hoog bezoek van onze koning, onze burgemeester en elk jaar de intocht van Sinterklaas. Ook de minder leuke incidenten, zoals een woningoverval, een aanrijding met overlijden en zelfdoding horen daar helaas bij.

Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking, het vertrouwen dat er in mij was en ik ga jullie zeker nog wel tegenkomen in de wijk.

Groet en misschien tot ziens, 

Johan Bruining

 

Even voorstellen: uw nieuwe wijkagent Jeroen Perquin

U hebt mij misschien al een keer gezien in uw wijk. Ik ben uw nieuwe wijkagent en stel mij graag nader aan u voor. Per 1 juni ben ik de nieuwe wijkagent in de Laar Oost. Ik ben sinds maart 2000 in dienst bij de politie en heb negen jaar in Zutphen gewerkt. Dat was een ontzettend leuke en leerzame tijd met verschillende interessante taakaccenten. Zo maakte ik vijf jaar lang deel uit van de mobiele eenheid en draaide ik veel diensten in het openbare orde team. Sinds 2009 heb ik de overstap gemaakt naar Arnhem zuid. De laatste jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met mijn taakaccent verdovende middelen en de dagelijkse noodhulp diensten.

Wat doet een wijkagent

Ik hoor u die vraag al stellen. Intern worden wij ook wel wijkagent “nieuwe stijl” genoemd. Niet meer de bromsnor van weleer, maar een spin in het web. Namens de politie zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de wijkbewoners en voor onze partners. Ik streef naar een actieve samenwerking met mijn partners en met bewoners in de wijk. Het is voor mij belangrijk om te weten wat er leeft in de wijk, zodat ik problemen kan signaleren en zowel interne als externe partners hierover kan adviseren.   

Ik zal u een concreet voorbeeld geven. Er is al geruime tijd overlast van een gezin in de omgeving. De omwonenden maken hier regelmatig meldingen van. De politie gaat meerdere malen kijken en spreekt de bewoners op hun gedrag aan. Echter leidt dit niet tot verbetering. In zo'n geval zal ik als wijkagent de zaak in behandeling nemen. Ik ga dan kijken wat de onderliggende problematiek is en probeer met andere partners te kijken hoe we de bewoners maar ook het gezin kunnen helpen. Samen werken aan het leefbaar maken en houden van uw wijk of buurt. 

Wilt u mij spreken?  

Ik wil dus graag weten wat er leeft en speelt in mijn wijk. Daarom spreek ik graag mensen in de buurt om even een praatje te maken. Zo kan ik op tijd reageren als er ergens overlast wordt ervaren of er gevoel van onveiligheid dreigt te ontstaan. Ik fiets regelmatig naar mijn afspraken in de wijk, dus spreek mij gewoon aan als u mij ziet fietsen. Mocht u mij willen spreken dan kunt u ook bellen. Dit kan naar 0900-8844. Mocht ik niet in dienst zijn dan wordt er een terugbelbericht achtergelaten. U kunt ook naar de site gaan van de politie. Dit betreft www.politie.nl. Het werkt als volgt: toets uw postcode in, klik vervolgens op mijn foto en u kunt mij een mail sturen. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om met mij in contact te komen.

Met spoed politie nodig? Bel 112

Dan nog even dit. Als elke seconde telt, kunt u het alarmnummer 112 bellen. Denk daarbij niet alleen levensbedreigende zaken, maar ook aan verdachte situaties als u bijvoorbeeld denkt dat er wordt ingebroken. Aarzel niet en bel! Zo verhogen we samen de pakkans van criminelen. Als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (24 uur per dag). U kunt de wijkagenten van de Laar ook volgen via Instagram: wijkagenten_van_de_laar. Op deze manier blijven we nog beter en sneller met elkaar in contact en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws in uw wijk. 

Tot ziens in onze wijk!