Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek 2017

Tweejaarlijks onderzoek naar beleving woonomgeving. De gemeente wil graag weten wat Arnhemmers van de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt vinden Om dat te onderzoeken wordt sinds 2001 iedere twee jaar een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek gehouden. Veertienduizend inwoners ontvingen op 22 september 2017 een uitnodiging van burgemeester Marcouch om aan het onderzoek mee te doen. De uitkomsten verschijnen in het nieuwe jaar.

Belangrijk voor planvorming

Opgeven voor deelname aan het onderzoek is niet mogelijk. Uit het bevolkingsregister zijn 'blind' veertienduizend Arnhemmers uitgenodigd om de vragenlijst via internet in te vullen. Het onderzoek wordt voor ons uitgevoerd door het onderzoeksbureau I&O Research. De gemeente gebruikt de bevindingen van de deelnemers bij de plannen voor de komende jaren. Ook voor de wijkteams is het belangrijk om te weten wat de Arnhemmers vinden van de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt, het voorzieningenaanbod en onderwerpen als sport, cultuur, zorg en welzijn. Deelname aan het onderzoek is anoniem. Namen en antwoorden worden niet aan elkaar gekoppeld. 

Landelijk onderzoek

In dezelfde periode als het gemeentelijke leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek, wordt er ook een landelijke veiligheidsonderzoek gehouden. Daar worden zo'n zeshonderd Arnhemmers voor uitgenodigd. Er is voor gezorgd dat niet dezelfde mensen voor beide onderzoeken worden benaderd. Het landelijk onderzoek toont straks aan hoe onze stad scoort ten opzichte van andere steden, terwijl we met ons eigen onderzoek uitspraken kunnen doen op wijkniveau.