Kunst en Cultuur

Welkom bij cultuurgroep De Laar  

Wat kun je op deze pagina vinden? 

  • Over ons:
  • Ons eerste project:
  • Hoe is deze kunstroute gerealiseerd en met wie werken we samen
  • Uitstel door het Corona virus.
  • Wat is in juli gerealiseerd
  • Het digitale route-boekje van kunstroute De Laar en Wandel en fietsroutes (onderaan pagina)

Over ons:  

Op de nieuwjaarsborrel (februari 2019) heb ik, Jelleke Bakker, verteld, dat ik van plan was een cultuurgroep op te richten, als daar in de wijk belangstelling voor was. Samen met twee buurtgenoten, Con van Roden en Bart van de Wateringen heb ik in de zomer van 2019 de cultuurgroep De Laar opgericht. 

Contact:

Heb je vragen, ideeën of lijkt het je leuk om deel uit te gaan maken van de Cultuurgroep De Laar, dan kun je ons mailen.

email: cultuurgroepdelaar@delaararnhem.nl

Ons eerste project:

Een route langs publieke kunst in De Laar.

Cultuurgroep De Laar vindt het belangrijk om alle publieke kunstwerken die De Laar rijk is weer in de schijnwerpers te zetten. Bij het realiseren van de wijk in de jaren 70, 80 zijn er diverse kunstprojecten gerealiseerd, zoals de 560 meter lange Kunstboulevard langs de Kroonse Wal. Er zijn ook kunstwerken van recentere datum die vaak op initiatief van wijkbewoners in samenwerking met scholen zijn gerealiseerd. Hierdoor hebben wij een groene en levendige wijk met hier en daar een verrassend element, een muurschildering, een "Delfts blauw" tegelplateau, witte betonnen elementen, die een fietspad kruisen. Veel van deze 21 kunstwerken passeren wij soms dagelijks zonder ze op te merken.

Hoe is deze kunstroute gerealiseerd en met wie werken we samen?  

Wij wilden beginnen met een klein project, een fiets- en wandelroute langs de 21 al aanwezige publieke kunstwerken in onze wijk. Hierbij hebben wij o.a. de medewerking van Theo Brink,  bestuurder van Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem en auteur van het boek Arnhem uit de Kunst. Dit boek is in november 2019 uitgekomen bij Hijman Ongerijmd. In het vroege voorjaar 2020 heeft Theo Brink alle door hem vergaarde informatie gedigitaliseerd via de website erfgoed Arnhem en via  www.arnhemsekunst.com. Hij wil in samenwerking met initiatiefnemers en/of de wijkverenigingen in alle wijken eigen kunstroutes realiseren. De Laar heeft de primeur 

Als cultuurgroep De Laar hebben we ook de medewerking van het gemeentelijke team Leefomgeving De Laar, Olga Lozeman van Rozet, opbouwwerker Kevin Janssen en jongerenwerker Sanne Janssen van de Stichting Rijnstad.

Uitstel door het Coronavirus: 

In mei zouden we de route feestelijk openen. Door de gevolgen van het corona virus zijn we gedwongen om dit tot nader order uit te stellen.

Wat is er in juli 2020 allemaal gerealiseerd? 

Ondanks alle beperkingen door de Corona maatregelen is begin juli het route-boekje uitgekomen. Hierin staat alle informatie over de kunstwerken en de route kaarten van de fiets en wandelroutes. We hebben op dinsdag 7 juli het eerste exemplaar aan wethouder Hans de Vroome aangeboden.

Vanaf deze datum zijn de route-boekjes verkrijgbaar bij bibliotheek Rozet centrum en Kronenburg, boekhandel Hijman Ongerijmd, De Molenplaats in Sonsbeek, boerderijwinkel Fruitben en bij boerderij de Kroon.

Op maandag 19 oktober j.l. hebben de drie leden van cultuurgroep De Laar het informatiebord van de kunstroute onthuld. Hierop staan de 3 wandelroutes en de fietsroute en foto's van alle kunstwerken. Als je de QR code scant, dan kom je op onze webpagina en kun je het route-boekje downloaden. Dit bord is op 15 oktober bij boerderij De Kroon geplaatst en is het startpunt van de routes.

Via de link; www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur-0 kom je in ons fotoalbum met foto's van de kunstwerken van de kunstroute.

Via de link https://delaararnhem.nl/cultuurroute kun je de Virtual Reality film van de kunstroute bekijken. Dit is een project van Rozet gemaakt in samenwerking met Olga Loozeman en Martijn Baudoin.

Het digitale route-boekje en de wandel- en fietsroutes

Onderstaande wandel en fietsroutebeschrijvingen kunt u downloaden evenals de GPX bestanden voor de digitale route.