Kevin Janssen nieuwe opbouwwerker voor De Laar

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Kevin Janssen, ik werk voor Rijnstad en mijn functie is opbouwwerker voor de wijken Elderveld en de Laar. Al een aantal jaren ben ik werkzaam binnen diverse sportorganisaties in verschillende gemeenten. Met veel plezier en enthousiasme heb ik verschillende functies bekleed binnen de sport met als doel mensen te kunnen helpen.

Ik wilde evenwel meer kunnen betekenen voor inwoners binnen de wijk dan op het gebied van de sport. Dat is de reden waarom ik ben gaan solliciteren op de functie van opbouwwerker en aldus ben ik vanaf 1 augustus jl. in dienst getreden als opbouwwerker bij Stichting Rijnstad. 

In onze huidige samenleving speelt aandacht voor een socialere en actievere leven een steeds belangrijkere rol. De overheid zet steeds meer in op de wijkgerichte aanpak en gebruikt de opbouwwerker als middel om de leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid in de wijk te bevorderen. Belangrijk speerpunt daarbij is het bevorderen en stimuleren van zelfredzaamheid van wijkbewoners. 

Vanuit mijn rol als “opbouwwerker” ben ik een “sociale verbinder” en zal ik mijn netwerk inzetten om de juiste partners met elkaar in contact te brengen. Ik probeer kansen en mogelijkheden te achterhalen en ondersteun initiatieven binnen de wijken de Laar en Elderveld. Ik bouw aan een sociaal samenhang binnen de wijk door activiteiten en ontmoetingen te realiseren maar ook organisaties te ondersteunen binnen hun vraagstukken.

In mijn eerste weken probeer ik met zoveel mogelijk verschillende bewoners en organisaties binnen de wijken in contact te komen. Samen met de bewoners en partners ontwikkelen wij nieuwe initiatieven waarbij de sociale cohesie binnen de wijk gestimuleerd wordt.

Uiteraard sta ik open voor nieuwe ideeën. Is het zo dat jij als bewoners, vrijwilliger of professional vragen, knelpunten of juist mogelijkheden ziet op het gebied van leefbaarheid, zelfredzaamheid en/of samenredzaamheid binnen uw wijk, schroom dan niet om mij te benaderen. Dit kan via: k.janssen@rijnstad.nl of 06-31976101. Samen kunnen wij vervolgens bekijken op welke manier ik u kan ondersteunen. 

Graag hoor ik van u zodat wij samen iets te kunnen betekenen binnen uw wijk.

Met vriendelijke groet,

Kevin Janssen

Opbouwwerker Elderveld en de Laar

Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag

(06) 31 97 61 01

k.janssen@rijnstad.nl