Huisartsengroepspraktijk De Laar

Interview met huisarts Dr. A. te Riet Scholten 

“Een dieet zonder gezond bewegen werkt niet!”

Begonnen in de jaren zeventig als een gezondheidscentrum met twee huisartsen, heeft de huidige Huisartsengroepspraktijk De Laar zich ontwikkeld tot een organisatie bestaande uit vijf huisartsen, zeven doktersassistenten, praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg, longemfyseem, diabetes en hart- en vaatziekten, een administratief medewerkster en regelmatig ook een huisarts in opleiding. De huisartsengroepspraktijk vormt daarmee een forse voorziening wat betreft gezondheidszorg in De Laar. Reden genoeg om deze praktijk eens onder de aandacht te brengen met het volgende interview met huisarts Dr. A. te Riet Scholten.

Dokter, in de voorbereiding zag ik berichten over de ziektekostenverzekeraars die steeds meer willen en over huisartsen die het steeds drukker krijgen. Speelt dat ook in jullie huisartsenpraktijk?

“Mede uit kostenbesparing heeft minister Schippers besloten dat er, daar waar dat kan, minder snel moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Het betekent dat wij als huisarts die zorg moeten overnemen. Maar gelukkig worden we daarvoor tegenwoordig bijgestaan door gespecialiseerde praktijkondersteuners. Daarnaast willen wij zèlf kunnen bepalen wat in het belang van de patiënt het beste is; welke medicijnen we voorschrijven, welke behandeling we geven en of we willen verwijzen. Daartoe proberen wij te grote invloed van de zorgverzekeraar tegen te gaan. Er loopt een landelijke actie ‘Het roer moet om’, waarin voor grotere onafhankelijkheid van de huisarts gepleit wordt. We streven namelijk steeds naar goede en persoonlijke zorg, laagdrempelig, dichtbij en betaalbaar. En dat lukt het best als we onafhankelijk van grote zakelijke partijen de patiënt kunnen helpen.”

Je hoort ook vaak dat mensen geremd zijn in hun medische zorgvraag vanwege het eigen risico en/of de eigen bijdrage. Maar dit kan gevaarlijk uitpakken, toch?

“Ja, dat speelt. Belangrijk is dat mensen altijd met vragen over hun gezondheid terecht kunnen bij een arts. Daarom is het ook goed dat wij als huisartsen er nog steeds in geslaagd zijn om het bezoek aan de huisarts buiten het eigen risico te houden. Een bezoek aan de huisarts wordt dus door iedere zorgverzekeraar betaald. Het is namelijk van belang dat mensen die echt hulp nodig hebben, hun huisartsbezoek niet uitstellen en klachten en kwalen erger laten worden. Want dat leidt alleen maar tot vaak onnodige en dure doorverwijzing naar ziekenhuis en specialist.”

De halve samenleving schijnt overgewicht te hebben, en iedereen weet dat je voor afvallen minder moet eten en meer moet bewegen. Maar de verleidingen zijn zo groot, er is zo ontzettend veel lekker eten. Hoe is dit te weerstaan, dokter?

“Als mensen overgewicht hebben en daardoor al klachten ervaren, dan zullen we als huisarts proberen inzicht te geven in de samenhang tussen overgewicht en de ervaren klachten. We hopen daarmee dat de patiënt een eigen motivatie ontwikkelt om dat overgewicht te verminderen. Belangrijk is daarbij het geven van goede informatie, om vervolgens in haalbare stappen het overgewicht te verminderen. Het gaat dan meestal om de combinatie van bewust eten en gezond bewegen. Want een dieet zonder gezond bewegen werkt niet! De stappen bij afvallen zijn dus bewustwording, motivatie opbouwen en gedragsverandering. Als die stappen doorlopen worden en ook werkelijk begrepen worden, dan lukt het ook om verstandiger om te gaan met al dat lekkers in de supermarkt.”

Sinds enkele jaren hebben we er een klein beestje bij gekregen dat zich ophoudt in het struikgewas en dat veel ellende kan geven: de teek. Is er al iets gevonden tegen de ziekte die een tekenbeet kan geven?

“Er is inderdaad veel te doen over de ziekte van Lyme. Die aandoening kan heel ernstig uitpakken. Maar het is goed om te weten dat maar gemiddeld één op de vijf teken de bacterie draagt die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Verwijder je een teek binnen 24 uur, dan is de kans ook nog eens verwaarloosbaar dat de bacterie overgedragen is. Behoor je tot de weinigen die toch verschijnselen krijgen van besmetting, wat kan blijken uit een groter wordende rode ring rond de plek waar je gebeten bent, dan is het raadzaam de huisarts te bezoeken. Als je er in een vroeg stadium bij bent, dan is die ziekte nog heel goed te behandelen. Belangrijk is dus om de teek zo snel als mogelijk te verwijderen, bij voorkeur met een tekenpen die je bij de apotheker of drogist kunt kopen. En controleer je lichaam na bijvoorbeeld een wandeling in het bos. Op Tekenradar.nl is veel relevante informatie te vinden over tekenbeten en onderzoek daarnaar.”

Elk jaar is er de griepprik en op verjaardagen vraag je dan rond wat mensen ervan vinden, en je hoort dan van alles voor en tegen. Maar is het nu echt zo verstandig om die prik te halen?

“Veel in de gezondheidszorg is niet zwart-wit en wij als huisarts kunnen daarin coachen. Men heeft besloten bepaalde kwetsbare groepen die griepprik aan te bieden en ieder jaar wordt een nieuw vaccin ontwikkeld en aangeboden in de hoop dat het helpt. Het geeft trouwens geen bescherming tegen andere infecties, het gaat puur om een wat grotere weerstand tegen griep, influenza. De verwachtingen van de griepprik moeten misschien enigszins getemperd worden.”

Op jullie website is veel informatie te vinden over allerlei kwalen. En algemeen is hierover veel informatie op internet te vinden. Maar hoe is hier het best mee om te gaan?

“Op onze eigen website verwijzen we onder andere naar de website Thuisarts.nl. Daar is heel goede en objectieve informatie te vinden over de meest voorkomende aandoeningen. Het is aan te raden om als voorbereiding op een bezoek aan de huisarts, even te kijken naar wat er op deze website over geschreven wordt. Je kan dan beter beslissen of een bezoek wel noodzakelijk is. Het betreft eerlijke en betrouwbare informatie. ”

Links naar genoemde websites:

Actie 'het roer moet om'.  

Huisartsengroepspraktijk De Laar.

Informatie over teken.

Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte op huisarts.nl.

 

Interview en foto: Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar