Help ons gevaarlijke paaltjes weg te krijgen

Uit de Fietsmonitor 2021 door I&O Research blijkt dat paaltjes door fietsers als het grootste gevaar wordt ervaren. Daarom is de Fietsersbond deze zomer een landelijke actie gestart om overbodige paaltjes te laten verwijderen.

Wist je dat paaltjes jaarlijks voor naar schatting 2400 spoedeisende hulpopnames verantwoordelijk zijn en bijna 1500 ernstig gewonden? Help om gevaarlijke en overbodige paaltjes weg te krijgen. Kijk voor meer informatie en hoe je concreet kunt helpen om ze uit je eigen buurt weg te krijgen op de website van de landelijke Fietsersbond: https://paaltjes.fietsersbond.nl