Hebt U nieuws voor wijkblad de Oostelaar ?

Wil je in 2018 een artikel in wijkblad De Oostelaar laten plaatsen? Houd dan rekening met de deadline voor aanleveren van kopij en de verspreidingsdata.

 

verschijningsdata wijkblad “de Oostelaar” 2018

 jaargang 36 

 

nummer

1.

febr

2.

mrt

3.

apr/

mei/

juni

4.

sept

5.

okt/

nov

6.

dec/

jan

 

sluiting kopij

 

 2 jan

5 febr

12 mrt

6 aug

17 sept

22 okt

verspreid vanaf

 

27 jan

 3 mrt

7 apr

1 sept

13 okt

17 nov

uiterlijk

verspreid

 

 3 febr

10 mrt

14 apr

8 sept

20 okt

24 nov

 

Kopij insturen naar: redactie@oostelaar.nl

Wijkblad De Oostelaar is vanaf de verspreidingsdatum ook digitaal te lezen op  www.oostelaar.nl