Extra natuur op Stadsblokken-Meinerswijk binnen handbereik

Gemeente sluit hoofdlijnenakkoord met projectontwikkelaar


Zodra het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Arnhemse uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk wordt vrijgegeven voor inspraak, krijgt Arnhem er een stuk natuur bij ter grootte van bijna 100 voetbalvelden (62 hectare) bij. Dat is één van de afspraken die staan beschreven in het hoofdlijnenakkoord dat de gemeente is overeengekomen met projectontwikkelaar KondorWessels Projecten. De planning is dat het bestemmingsplan begin 2018 ter inzage wordt gelegd.

Wethouder Ron König is blij met het gesloten akkoord: "In aanloop naar het referendum over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk is steeds gezegd dat Arnhem er meer natuur bij krijgt. Met de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord zijn nu ook afspraken gemaakt wanneer dat gaat gebeuren. En dat is al best snel. Dat is goed nieuws voor de Arnhemmers en onze bezoekers. Want onze ambitie was en is om in Stadsblokken-Meinerswijk een aaneengesloten natuurgebied te creëren. 


In het hoofdlijnenakkoord wordt ook vastgelegd dat KondorWessels Projecten zorgt voor een duurzaam evenemententerrein door het aanleggen van riolering, krachtstroom en waterputten. Ook het realiseren van een passantenhaven en een open verbinding tussen de Plas van Bruil met de Rijn zijn voorbeelden van afspraken die in het akkoord zijn vastgelegd. Op termijn krijgt Arnhem nog meer natuur in haar eigendom, maar daarvoor moet wel eerst het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. 


Tegelijk met het aangaan van het hoofdlijnenakkoord is ook een kwaliteitsteam in het leven geroepen. Het kwaliteitsteam is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van de plannen op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aan het Masterplan en de samenhang tussen de onderlinge deelplannen. De samenstelling van het kwaliteitsteam is als volgt: 


Hank van Tilborg (H+N+S landschapsarchitecten, Amersfoort) voor het landschap en de openbare ruimte, tevens voorzitter.  


Bert Dirrix (DiederenDirrix architecten, Eindhoven) voor stedenbouw en architectuur,  


Germa Huijbers Burgerlid

 

Gijs Frencken (Gemeente Arnhem) Strategisch adviseur, tevens secretaris,

 

Nanja Oliemans (Gemeente Arnhem) Bestuursadviseur Stedenbouw en Landschap. 


Op dit moment wordt er door Kondor Wessels Projecten in samenwerking met verschillende belanghebbenden gewerkt aan een Masterplan dat de basis vormt voor het bestemmingsplan. De verwachting is dat het Masterplan in november van dit jaar wordt aangeboden aan de Arnhemse gemeenteraad. De raad kan vervolgens beoordelen of dit plan voldoet aan de kaders die zij in december 2016 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan kan vervolgens begin 2018 ter inzage worden gelegd.