De Adviesraad Jeugd & Wmo Arnhem heeft vacatures: A) Voorzitter B) Twee leden

De gemeente Arnhem heeft twee adviesraden: 1) Jeugd & Wmo 2) Werk & Inkomen. Leden van de Adviesraden Jeugd & Wmo denken actief en kritisch mee en zijn gesprekspartner met betrekking tot ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein van de Gemeente Arnhem.

De adviesraden worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evaluatie van het beleid. Zij geven Burgemeester en Wethouder(s) gevraagd en ongevraagd advies over toekomstige vraagstukken en zelf ingebrachte onderwerpen.

Sommige onderwerpen vragen bepaalde kennis van het Sociaal Domein. Vanwege een goede spreiding van deskundigheid zijn wij daarom op zoek naar leden met een specifieke interesse voor de onderwerpen: Zorg, Welzijn en Ondersteuning, Jeugd en Jeugdzorg.

Alle leden en de voorzitter zijn: inwoner van de gemeente Arnhem; geïnteresseerd in het volgen van lokale en landelijke beleidsontwikkelingen; begaan met de medeburgers en kunnen zich verplaatsen in de leefwereld van kwetsbare inwoners; bereid zich vrijwillig in te zetten.

Wat bieden wij: een groep vrijwilligers die enthousiast en bereidwillig is om mee te denken over het Sociaal Domein en de kans als lid van de Adviesraad invulling te geven aan de nieuwe structuur van de Adviesraad Jeugd & Wmo; verantwoordelijk vrijwilligerswerk als lid van de Adviesraad Jeugd & Wmo; door de eigen inbreng heeft men een unieke mogelijkheid tot inspraak op het Sociaal Domein van de gemeente Arnhem.

Meer informatie over de procedure en adviesraden staat op: 

www.adviesraadarnhem.nl

Met extra info op:  

https://www.adviesraadarnhem.nl/blog/nieuws/de-adviesraad-jeugd-wmo-arnh...

https://www.adviesraadarnhem.nl/blog/nieuws/aanvullende-informatie-vacat...

NB: vanwege fusie van de Adviesraden Jeugdhulp en Wmo  per 1 juli 2020 staan hier nu nog drie adviesraden vermeld)