Contact met redactie en aanleveren kopij

Hebt u nieuws of informatie dat interessant is voor de bewoners van De Laar? Of hebt u een tip voor iets dat interessant kan zijn voor plaatsing op deze website? Stuur ons dan een mailtje. En stuur eventuele kopij in de vorm van een goed leesbare tekst, kale tekst (dus zonder opmaak), met foto of illustratie erbij. Mailadres: websitedelaar@gmail.com.

Algemeen geldt voor het aanleveren van kopij het volgende:

De redactie houdt zich te allen tijde het recht voor om een artikel niet te plaatsen op de website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor foutieve meldingen in artikelen van derden. Nieuws op de website ouder dan twee maanden wordt verplaatst naar het archief. Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van informatie op de website. Er zijn wel regels aan verbonden die u hieronder kunt nalezen.
  • Het artikel mag geen commercieel doel hebben;
  • Het artikel aanleveren in kale tekst en met plaatje
  • Doe alsof u een persbericht opstuurt naar de NRC of de Volkskrant
  • Op internet wordt in vele websites uitgelegd hoe een goed persbericht er uitziet; 
  • Dank u als u de moeite neemt om een behoorlijk persbericht aan te leveren;
  • Het bespaart veel werk om tekst en plaatje uit flyers, pdf's, tabellen, etc. te pellen en presenteerbaar te maken.   

Bewoners en instanties die nieuws/informatie aanleveren voor op de website De Laar zijn van harte welkom. Het streven is voor de website een groot lezerspubliek te bereiken en uw nieuws/informatie zal daar zeker aan bijdragen. Hebt u daarom iets interessants voor de bewoners van De Laar, mail dan uw kopij naar de redactie: websitedelaar@gmail.com of gebruik het contactformulier