Contact met redactie en aanleveren kopij

Hebt u nieuws of informatie dat interessant is voor de bewoners van De Laar? Of hebt u een tip voor iets dat interessant kan zijn voor plaatsing op deze website? Stuur ons dan een mailtje. En stuur eventuele kopij in de vorm van een goed leesbare tekst, liefst met foto of illustratie erbij. Ook is het prima om ons te vragen om langs te komen voor het maken van een tekst en foto. Mailadres: websitedelaar@gmail.com.

Algemeen geldt voor het aanleveren van kopij het volgende:

De redactie houdt zich te allen tijde het recht voor om een artikel niet te plaatsen op de website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor foutieve meldingen in artikelen van derden. Nieuws op de website ouder dan twee maanden wordt verplaatst naar het archief. Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van informatie op de website. Er zijn wel regels aan verbonden die u hieronder kunt nalezen.
  • Het artikel mag geen commercieel doel hebben;
  • Het artikel graag kort en bondig houden;
  • Het artikel aanleveren in kale tekst, bij voorkeur geen pdf, tabellen en andere opmaak;
  • Het artikel mag foto's en logo's bevatten (graag in jpg max 1 MB).

U kunt ook items aanleveren voor de agenda, en deze eventueel voorzien van een link naar de eigen website.

Bewoners en instanties die nieuws/informatie aanleveren voor op de website De Laar zijn van harte welkom. Het streven is voor de website een groot lezerspubliek te bereiken en uw nieuws/informatie zal daar zeker aan bijdragen. Hebt u daarom iets interessants voor de bewoners van De Laar, mail dan uw kopij naar de redactie: websitedelaar@gmail.com of gebruik het contactformulier