Buurtcirkel De Laar

Al sinds ongeveer een jaar is er in wijk De Laar een Buurtcirkel, dat wil zeggen een groep van mensen die het prettig vinden samen leuke activiteiten te ondernemen, o.a. wandelen en samen eten, en die elkaar ook helpen bij bijvoorbeeld klussen in huis en tuin. Zo’n Buurtcirkel is aldus goed voor je sociale contacten en je kan ook rekenen op eventueel hulp als men die geven kan.

De Buurtcirkel wordt begeleid door een coach en ook een vrijwilliger. Wat betreft deze Buurtcirkel is de coach Dennis Horstman-Maassen. Voor de vrijwilliger staat nog een vacature open. <--break-> 

Dennis, hoe vind je het tot nu toe gaan eigenlijk? Is het al wat het verondersteld wordt te zijn? Of zie je nog punten van ontwikkeling?

 

Een half jaar geleden zijn we begonnen met deze Buurtcirkel. Zowel voor de deelnemers als voor mij is het een zoektocht geweest om de juiste vorm te vinden. De kracht van de Buurtcirkel is, dat de deelnemers deze zelf vormgeven. Mijn rol als coach wordt daarbij steeds kleiner en de deelnemers 'draaien' zelf zo veel mogelijk de bijeenkomsten. De intentie van de Buurtcirkel is erop gericht dat een groep wijkbewoners zich bij elkaar voegen. Deelnemers willen graag iets voor een ander doen en hebben zelf ook af en toe een handje nodig. Zo ontstaat er een netwerk van mensen die elkaar willen helpen bij alledaagse zaken. En doordat je elkaar regelmatig ontmoet, wordt de drempel om een ander om hulp te vragen automatisch lager.

 

Deze Buurtcirkel is opgestart vanuit de RIBW (Regionale Instelling Beschermd Wonen) en is nu vooral gericht op mensen die ondersteuning vanuit de RIBW ontvangen en een stap maken van een beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen. Om deze stap zo succesvol mogelijk te laten verlopen, wordt de Buurtcirkel hiervoor aangeboden. Mensen hebben dan in de wijk waar ze wonen, in dit geval de Laar, meteen een groep mensen om zich heen die hen willen ondersteunen.

 

Bij aanvang van deze Buurtcirkel was het voor de meeste deelnemers nog lastig om een handje ondersteuning te vragen. Nu, na een half jaar, gaat dat al erg goed. Zo hebben we bij een deelneemster de tuin onderhanden genomen, helpen we een deelnemer met verhuizen, en eten we ook regelmatig samen. Mijn rol hierin is om de verbinding tussen de deelnemers te faciliteren. Daarnaast is het mijn taak om de vrijwilliger te coachen. Echter... die hebben we nog niet. De vrijwilliger is iemand die de wijk kent en die het aanspreekpunt van de Buurtcirkel is.

 

Wat betreft de vrijwilliger, waar ben je dan naar op zoek eigenlijk? Wat voor persoon moet dat zijn?

 

Voor het antwoord op deze vraag, verwijs ik naar de vacature die al enkele maanden op de vrijwilligerscentrale van Arnhem staat. In die vacature staat het volgende:

 

De voorkeur gaat uit naar een vrijwilliger die in De Laar woont en de wijk goed kent. Hij/zij is contactueel en communicatief vaardig en heeft de overtuiging dat elke 'buur' zijn eigen plek verdient in de wijk. De bedoeling is dat je niet snel overneemt maar juist goed bent in de ander te enthousiasmeren.

 

Op dit moment zit de Buurtcirkel in De Laar vol voor wat betreft deelnemers, maar we zijn dus nog op zoek naar een vrijwilliger.

 

De meeste Buurtcirkels zie je nu in Rotterdam is ’t niet? En er komen steeds meer Buurtcirkels lijkt het. Wàt maakt dat het zo aanslaat? Wat is haar succesfactor?

 

Het concept Buurtcirkel bestaat al zo'n 26 jaar in Engeland en is door Pameijer drie jaar geleden naar Rotterdam gehaald. Daar hebben ze nu ruim 20 Buurtcirkels en er komen er nog meer. In Arnhem hebben nu vier Buurtcirkels en de komende tijd zal dit aantal uitgebreid worden. De kern van het succes van Buurtcirkel zit hem volgens mij, in het 'eigenaarschap' dat de deelnemers hebben: het is hun Buurtcirkel. De vrijwilliger en de Buurtcirkelcoach ondersteunen daarbij. Zoals de mensen die naast de Buurtcirkel individuele begeleiding ontvangen, deze krijgen van de Buurtcirkelcoach.

 

Voor meer informatie over de Buurtcirkel, zie bijvoorbeeld:

 

Buurtcirkel, Pameijer, Siza, RIBW.

 

 

 

Dick Broere, redactie wijkwebsite De Laar