Bob Roelofs, de nieuwe wethouder van De Laar

Sinds 31 maart jl. is Bob Roelofs de nieuwe wijkwethouder van De Laar. Hij heeft een achtergrond in studies geschiedenis en maatschappijleer, was jarenlang docent, zat rond 2000 enige jaren in de Gemeenteraad en werkte de afgelopen jaren als griffier bij Provinciale Staten van Gelderland. 

Hij wil de sfeer van de wijk proeven en kennismaken met betrokken bewoners die zich inzetten voor een prettige leefomgeving in de wijk. Afgelopen 3 juli maakte hij daartoe een fietsronde door de Laar samen met de wijkmanagers Thea ten Velde en Monja van Woensel en stadsdeelmanager Milly Kors.

Tijdens deze ronde werden diverse mooie projecten bezocht die vanuit bewonersinitiatieven gerealiseerd zijn, welke projecten er nog in de planning staan, en de bewoners die deze projecten mogelijk maken. Hieronder een interview met de wethouder.

Wat is uw indruk van De Laar na het fietsrondje? Waren er bepaalde projecten die opvielen?

“Het is een mooie groene wijk, een rustige wijk, vol in het groen na al die regen die we hadden enkele weken terug. En ja, we kwamen langs pareltjes van projecten, verbeteringen die echt verschil maken. Opvallend zijn daarbij de mensen die het initiatief nemen. Die missen iets in hun buurt en komen dan met een plan, voor een moestuin, een speeltuin, een heel mooie groene border, een waterput, bijenhotel, enzovoort. Het is inspirerend deze mensen te spreken. Daarbij mag De Laar heel blij zijn met de werkgroepen die er zijn, bijvoorbeeld de werkgroep De Laar Schoon, en ook bijvoorbeeld de werkgroep cultuur met die mooie kunstroute. Als wethouder zie ik dat gelukkig op meerdere plekken buurtbewoners geregeld het zwerfvuil opruimen. Algemeen wordt het als heel prettig ervaren als de naaste woonomgeving vrij is van blikjes en dergelijke. Maar het blijft toch bizar dat mensen hun eigen troep laten liggen.”   

Je ziet in De Laar steeds meer verkamering. Daar is wetgeving op gekomen. Maar is het een idee om een quotum te stellen aan de hoeveelheid verkamering die in de wijk is toegestaan? 

“Een quotum is nu nog niet mogelijk. Dat heeft te maken met eigendomsverhoudingen. Ook in het wijkprogramma De Laar 2021 is er over te lezen. Het heeft in ieder geval grote aandacht van politiek Arnhem. De Gemeente vindt het een slechte ontwikkeling.”  

Het Wijkplatform is helemaal verwaterd. Is het een idee om te proberen het nieuw leven in te blazen? De Laar heeft ruim 12.000 bewoners. Dat moet toch draagvlak geven voor een Wijkplatform?

“Ik zou het zeker toejuichen. Het kan een goed aanspreekpunt zijn naar de Gemeente toe. Misschien is het mogelijk dat afgevaardigden van werkgroepen er in plaats nemen. En ook de wijkagent. En iemand van team leefomgeving, en van de wijkvereniging. Als het lukt met het wijkplatform, dan ben ik er heel graag de eerste keer bij, bij de vergadering, en dan neem ik gebak mee.”

In heel Nederland stijgen de prijzen van huren. Dat kan mensen in de problemen helpen die in oorspronkelijk sociale huurwoningen wonen, maar die door verkoop van die woningen aan grote beleggers tegen rap stijgende huren aankijken. Heeft dit de aandacht van de Gemeente?

“Ja, daar is zeker aandacht voor. Ook over dit onderwerp is kortgeleden in de gemeenteraad een motie aangenomen. Sociale huur moet weer sociaal worden.”

De Laar is in vergelijking met andere wijken wat karig bedeeld wat betreft voorzieningen. Is het een idee om met een enquête te peilen wat mensen missen in de wijk?

“Ja, dat is een goed idee. Je kan het koppelen aan de opmaat naar het 50-jarig bestaan van de wijk in 2024. Het Wijkplatform zou dat kunnen organiseren in samenspraak met het Team Leefomgeving. In het kader van burgerparticipatie is het van belang om ook in bijvoorbeeld het opstellen van de vragen in de enquêtes de wijkbewoner te betrekken.”  

We gaan waarschijnlijk een toekomst tegemoet met extreme hittegolven en stortbuien. Veel groen werkt dan koelend en is goed voor de verwerking van water. Maar is het een idee om dit meer aan mensen uit te leggen? Dat zij begrip krijgen voor bijvoorbeeld bladval in hun tuin als klein ongemak bij een groene omgeving?

“Ja, die bewustwording is altijd belangrijk. Daar moet permanent aandacht voor zijn. En daar is ook geld voor. En het is actueel, zie maar die overstromingen in Limburg, Duitsland en België. Mensen moeten begrijpen dat zo’n heel groene woonomgeving goed is voor de leefkwaliteit, ook in de toekomst met extremen in hitte en regenval.”    

Er gaat informatie van de wijk naar de Gemeente en omgekeerd van de Gemeente naar de wijk. Toch merk je weleens dat men de weg niet weet naar bijvoorbeeld het Team Leefomgeving. Is het een idee om met een jaarlijkse brief van de Gemeente mensen te informeren over het bestaan van wijkblad, wijkwebsite, sociaal wijkteam, enzovoort?

“Vanuit de Raad wordt er nu extra ingezet om een goed PR-beleid te ontwikkelen naar de wijken, maar zo’n brief, daar zit wel een prijskaartje aan. Ook is het de vraag of mensen die brief wel openen. Het zal verder onderzocht moeten worden wat nu eigenlijk werkt, welke communicatie effectief is. Je kan dat ook proberen te achterhalen met die enquête natuurlijk.”

Als er plannen zijn wat betreft bouw of verbouw van delen van de wijk, mogen de wijkbewoners dan meedenken? Mogelijk hebben zij goeie ideeën.

“Nou, ze moeten juist meedenken. Althans, uitgangspunt is de participatie van de wijkbewoner bij wat er allemaal gebeurt in hun wijk. Dat zij zich daarover uitspreken. Dat geeft draagvlak, dat geeft goeie ideeën, en het geeft betrokkenheid. Ik heb al heel wat plannen gezien waarbij de inbreng van de bewoner een heel positieve rol heeft gehad. Wat heet, het plan is gewoon beter geworden. Dus ja, denk mee, interesseer je voor wat er gebeurt in je wijk.”

Interview: Dick Broere