Behoefteonderzoek wijkbewoners De Laar

Beste wijkbewoners, Via deze weg willen wij vanuit het Wijkplatform weten wat er leeft bij u in uw wijk. Wanneer wij weten wat er bij u in de wijk speelt kunnen wij hiermee aan de slag gaan.

U kunt als wijkbewoner aangeven waarover u niet tevreden bent in uw wijk.

Wat zou er aangepakt moeten worden in uw wijk?

 

Noteer wat u belangrijk vindt en omschrijf daarnaast het probleem.


1. Contactgegevens

Naam:

Emailadres:

Mobielnummer:

Woont in de Laar: JA / NEE

 

2. Wat mag er volgens u aangepakt worden?

Kruis het bolletje aan. U mag meerdere bolletjes aankruisen. 

En geef dan graag een toelichting. 


o Verkeer & veiligheid, bijv. infrastructuur, handhaving, verkeersveiligheid, milieu

 

 

 

o Groen & buitenzijn, bijv. Parken, onderhoud, straatvuil, speelplekken

 

 

 

o Welzijn, bijv. Leefbaarheid, gezondheid, sociale ontmoetingen.

 

 

 

o Bouw & Duurzaamheid, bijv. duurzame energie, bewustwording energiegebruik

 

 

 

o Meedoen & Samen zijn, bijv. div. activiteiten evenementen,

 

 

 

o Zelf in te vullen

 

 

 

3. Zou u zelf ook iets voor de wijk willen / kunnen betekenen?

o Nee

o Ja, incidenteel

o Ja, structureel

 

4. Via welke manier kunnen wij u met onze nieuws bereiken?

o Via de website www.delaararnhem.nl;

o Via Laarnieuws (Oostelaar);

o Via facebook – wijkkrant de laar-west;

o Anders, namelijk 

De enquête kunt u inleveren bij boerderij “De Kroon” of bij Rijnbrink, Zeelandsingel 40 (Rijnstad, 2e etage).

Wanneer de uitkomst bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.